Kręgi Naprawcze

KRĘGI NAPRAWCZE proponują alternatywne podejście do konfliktu i mają kilka zalet:

 • Oddają społeczności wpływ na panujące w niej relacje.
 • Zapewniają przestrzeń na odnowienie kontaktu między stronami.
 • Stwarzają warunki, w których obie strony mogą się swobodnie wypowiedzieć i zostać usłyszane.
 • Ułatwiają uświadomienie sobie jaki wpływ ma działanie jednej osoby na całą społeczność, a co najmniej na drugą osobę.
 • Pozwalają na wypowiedzenie intencji.
 • Wspierają formułowanie wykonalnych rozwiązań do przyjęcia dla wszystkich.
 • Przez włączanie przedstawicieli społeczności pełniących rolę świadków nadają procesowi dużą wagę.
 • Pozwalają uczestnikom procesu poczuć, że są ważni dla społeczności i że ich potrzeby się liczą co buduje poczucie godności i wartości.

Treść warsztatów obejmie:

 1. Nasza rzeczywistość – sprawiedliwość retrybutywna.
 2. Sprawiedliwość retrybutywna a naprawcza.
 3. Słowo o historii kręgów naprawczych.
 4. Konflikt dotyczy każdego.
 5. Konflikt to nie przyczyna, tylko efekt.
 6. Struktura kręgów naprawczych – inicjacja, fazy, uczestnicy
 7. Proces kręgów naprawczych
 8. Facylitator – rola, zasoby, dbałość o siebie, mediacje .
 9. Ćwiczenia przygotowawcze – słuchanie i mówienie o sobie.

Kontakt w sprawie zapisów przez formularz kontaktowy >>
Możesz się ze mną skontaktować pod numerem +48 606 648 325
lub napisać na adres: gabi@papuzinska.com