O mnie

Gabriela Papuzińska

Komunikacja to moja pasja. Mam 18 lat praktyki jako tłumacz na styku kultury japońskiej, polskiej i brytyjskiej w międzynarodowych korporacjach.

Chęć pogłębiania umiejętności wspierania komunikacji doprowadziła mnie w 2017 do studiów Porozumienia Bez Przemocy. Jestem obecnie w procesie certyfikacji przez CNVC. 

Inspirują mnie Miki Kasztan i Sarah Payton.
Z Sarą uczę się o neurobiologii i empatii w rezonansie (dostrojeniu) i głębokiej pracy z przekonaniami.

IFS uczę się i praktykuję od maja 2019 zaczęłam u Michała Pasterskiego, kontynuuję u Agnieszki Pietlickiej.

Osoby z którymi ćwiczę piszą o mnie:

„Gabi prowadzi proces z ogromną uważnością i delikatnością. Daje bardzo dużo przestrzeni i bezpieczeństwa. Jest blisko i łagodnie.”

Skończyłam Level 1 prowadzone przez Osnat Arbel i Level 2 z Mary Kruger poświęcone zaburzeniom odżywiania i uzależnieniom. Pogłębiam naukę pracując jako Asystent Programowy.

Moim celem jest towarzyszyć w drodze do odnajdywania własnych zasobów i budowy harmonii między elementami systemu składającymi się na doświadczenie życia. Bliska jest mi myśl że ciało wie lepiej. 

Certyfikaty